Välkommen till SFF

Vår förening startades 2010, vi har samlat runt 100 medlemmar i olika åldrar runt om i Stockholms län för att samlas tre gånger i veckan och ha studiecirklar.

 

Studiecirklarna handlar om samhällsaktuellta frågor, såsom brott och kriminallitet, tro, andlighet, integration och jämställdhet, som även är de centrala frågorna i våra möten. Vi välkomnar alla till våra möten oberoende av tro, ålder, kön eller etnicitet.

 

Vi har som mål att samla olika etniska folkslag och främja integration och jämställdhet i samhället. Vi strävar för att förebygga utanförskap, som i många fall baserar på för lite kunskap om respektive kultur och sedvänjor,

Vi vill bekämpa utanförskap som förekommer från infödda mot invandrare, men även utanförskap som förekommer mellan olika invandrar grupper.

Vi som sitter i styrelsen kommer från olika bakgrunder och har olika utbildningar och erfarenheter. Detta betraktar vi som en av våra många styrkor som vi vill dela med oss.

Dessa styrkor har även fört oss samman till ett gemensamt mål, vilket är att hjälpa ungdomar och vuxna båda infödda och icke infödda på att bli bättre att förstå det svenska samhället idag och dess värderingar. Syftet är att våra medlemmar ska anpassa sig och förstår även ta del av det svenska samhället idag.

Många av dem som kommer till våra möten kan känna igen sig och relatera till sina problem då vi i styrelsen kommer från liknande bakgrunder. Det handlar bland annat om saknaden av stabilitet och kännedom om det svenska samhället men även beträffande andra kulturer än sin egen kultur. 

Vi på föreningen har en anställd pastor som är en flitig föreläsare som dessutom föreläser på bland annat ungdomshem och ungdomsanstalter. Han har fått väldigt bra respons på de ställen han har föreläst på. Vi har även vår VD, som är utbildad till samhälle - och beteendevetare och som erbjuder bland annat samtalsterapi för de som önskar.

Utöver de nämnda personer har vi på föreningen andra medlemmar  och två ungdomscoach som är till där för att hjälpa våra medlemmar som saknar arbetserfarenhet att komma in i arbetslivet genom olika praktikplatser.

Det vi har att erbjuda är dessutom hjälp med att kontakta myndigheter, skriva CV, personliga brev, samtalstöd  coach, vägledning, rådgvning och gemenskap kan vi även hjälpa med samhälletsorientering mm.  från och med 9 sept 2014 har vi en central huvudkontor i Odenplan Vanadisvägen 27.  Vi har även möte runt om i Stockholms län där vi har mötet på måndag i Högdalen, tisdagar, onsdag och  torsdagar på Vanadisvägen 27,och visa lördagar i Tensta.

 • SFF Huvudkontor

   

  Stockholms Läns Familjens Förening

  Mötesplats

 •  

   

  Vi fnns för dig

Historisk - Då det började

Stockholms Län Familjens Förening är en ideell organisation som grundades 2010.

Det började som ett privat projekt ”Medling för sociala frågor” som bildades av andra generations invandrare. Vi som andra generations invandrare har sett hur våra familjer indirekt skapat kultur krok emellan. En av orsakarna till de flesta problem som invandra familjer har i Sverige, enligt vår uppfattning är att ungdomarna som hör till andra generations invandrare lever i en kultur krock som sker mellan den kultur ungdomar får i Sverige och föräldrarnas kultur dvs. den kultur de får hemma. Problematik som skapar indirekt utanförskap som i sin tur leder till ojämställdhet. Vi som andra generations invandrare tror på samhället och i Sverige som en jämställd plats för alla, där olika grupper i samhället kan integreras och därmed undvika utanförskap, osäkerhet och diskriminering i samhället.

 

Hur vi ser idag

Vi tror på att varje individ kan bidra till ett bättre samhälle dock att leva och känna sig utanför i samhället är inte enbart en fråga om politik, utan om tänkande och sättet det tänkandet bildas och formar individerna i samhället. Därför har vi som andra generationens invandrare sett och skapat nya verktyg för att påverka andra generationens invandrare. Men även andra ny anlända invandrare och individer till att komma in i samhället genom skapande av positiv anda och syn genom en givande inställning som främjar integration och jämställdhet i samhället.

 

Framtiden och hur fortsatt arbete skall ske

Vi strävar och tror på ett jämställt samhälle och därför kommer vi att satsa på integration och jämställdhet genom skapande av en positiv anda bland våra medlemmar och i samhälle. Vi kommer att satsa vidare på ungdomar genom ett ungdomsprojekt ”samhällsintegrering” samt ökade satsningar på vårt nuvarande arbete. Vi kommer att ha olika möte och loppmarknader där syftet är att våra medlemmar skapar nya relationer samt värva nya medlemmar att vara med och göra skillnad. Att hitta vägar till samarbete i samhället med myndigheter, företag och andra organisationer.

 

Vision

Utifrån våra egna erfarenheter vill vi idag skapa bättre förutsättningar för våra medmänniskor vår vision är att förmedla att alla har en plats i samhället där alla är lika värda och att alla oavsett bakgrund och ålder har något att ge. Vi tror på förebyggande arbete och en positiv anda på en individuell så väl som familjär plan. Att förebygga integration för andra generations invadrare men även nya anlända målet är en tryggare samhället där alla kan hitta sin plats. Då vi tror stark på att detta kommer att skapa ett tryggare samhälle för alla i vår vackra Stockholm, men även göra insatser utomland.

 

”jag tänker inte som du, du tänker inte som jag, men det går lika bra”

 

Värdegrund

Föreningen vänder sig till alla familjemedlemmar med olika nationaliteter och  nya anlända.  

Föreningens grundpelare byggs på  tro, integration, jämställdhet, gemenskap, coachning och föreläsningar.

 

Syfte

Syftet är att vara ”bron mellan människa och samhället”. Att lära sig att hantera enkla vardagliga situationer med praktiska strategier och hjälpmedel som främjar integration och jämställdhet. Vi vill även att alla medlemmar ska träffa nya familjer från andra kulturer med samma förhållanden och situation. Och tillsammans kunna skapa en fungerande tillvaro.

 

Arbetsätt

Allt arbete inom föreningen skall grunda sig på förebyggande arbete som består av att stödja och främja integration och jämställdhet i samhället. Genom det fortlöpande arbetet som sker både individuell och med familjerna ska integration och jämställdhet förstärkas bland deltagarna. Att erbjuda olika föreläsningar om integration jämställdhet, samhällets orientering och även kriminalitet drog & alkohol samt bedriva information i form av föredrag, kvinnomöten, familjemöten, ungdomsmöten och erfarenhetsutbyte. Att skapa kontaktytor och mötesplatser för alla familjemedlemmar och nya anlända i Stockholm län. Att samarbeta med myndigheter, företag och andra organisationer. Att även hjälpa praktiskt där behovet finns, allt ifrån att ringa myndigheter till att fylla i blanketter mm.

 

Mål

Vårt mål med föreningen är att främja integration, jämställdhet och förebyggande arbete mot utanförskap och även kriminalitet droger & alkohol. Att familjerna och varje medlem ska på långsikt kunna leva i jämställdhet och integration som främjas i samhället. Att bemöta och lyssna på varje familj och medlems behov och jobba utifrån det. Våran roll är att vara ”bron mellan människa och samhälle”.