Välkommen till SFF

Vår förening startades 2010, vi är en kristen förening där alla är välkomna.

Vår förening har under tiden samlat medlemmar i olika åldrar runt om i Stockholms Län för att samlas  tre gånger i veckan och ha studiecirklar. Studiecirklarna handlar om något samhällsaktuellt ämne, brott o kriminalitet, tro, andlighet, integration och jämställdhet. Våra möten är öppna för alla oberoende av tro, ålder kön eller etnicitet. Vi har som mål att samla olika etniska folkslag och främja integration och jämställdhet. Allt vårt arbetet förebygger utanförskap. Utanförskap som i många fall grundar sig bland annat på för lite information om respektive kultur och sedvänjor.

Integration är ett stort problem i samhället och det är där vi lägger mest av vår kraft. Vi bekämpar utanförskap som förekommer i dagens samhället. Vi som jobbar och finns med har olika bakgrund erfarenhet och utbildningar, vilket vi ser som en av våra många styrkor. Vår gemensamma mål är att bidrag till bättre kännedom och integration människor emellan. Vi har därför öpnna en mötesplats för erbjuda bland annat gemenskap. 

Vi i vår förening gemeskap vill även vara en del i den globala sociala arbetet och kunna utifrån våra resurser stödja även arbetet utomland.

Vi vill skapa ett trygare och fast kristen liv tillsammans med alla medlemmarna, sponsorer och nya besökare. Vi tror på att vi tillsammans har enorma möjligheter att nå dessa mål. Att leva i kristen gemenskap basera på Bibeln budskap.

Vi vill fnnas tlll och erbjuda dessutom hjälp. Från och med 9 sept 2014 har vi en central huvudkontor i Odenplan Vanadisvägen 27.  öppet varje dag.

  • SFF Huvudkontor

     

    Stockholms Läns Familjens Förening

    Mötesplats

  •  

     

alla barn till skolan

Stockholms Län Familjens Förening är en ideell organisation som grundades 2010.

Framtiden och hur fortsatt arbete skall ske

Genom tro hopp oh kärlek

Ser vi, att under kommande åren ha växt oss starka sträckt ut våra vingar och tillsammans vara hjälp för många genom att vi finns, och genom sociala insatser i vår vackra Stocholm och utomlands. Vi kommer att satsa vidare på ungdomar genom ett ungdomsprojekt. Skapa nya relationer samt värva nya medlemmar att vara med och göra skillnad. Att hitta vägar till samarbete i samhället och med myndigheter, företag och andra organisationer.

Vision

Utifrån våra egna erfarenheter vill vi idag skapa bättre förutsättingar för våra medmänniskor. Vår vision (TRO HOPP OCH KÄRLEK ) är att förmedla att alla har en plats i det globala samhället där alla är lika värda och att alla oavsett bakgrund och ålder har något att ge.

VI tror på förebyggande arbete och en positiv anda på en individuell så väl som familjär plan. Målet är att förmedla att det finns en som tror på oss, en som aldrig ge upp oss, en som älskar oss, och som väntar på att vi alla kan hitta vår plats i det vackra Stockholm, i Sverige och ute i världen.

 

Värdegrund

Föreningen vänder sig till alla familjer och enskilda personer i Stockholms Län. Alla natinaliteter är välkomna till våran lokal på vanadisvägen 27.

Vi har stor hjärta för människor, och det har gjort att vi även har socialarbete utomlands. Föreningens grundspelare byggs på en stark tro hopp och kärlek.

 

Syfte

Syftet är att vara bron männsikan och samhället och tillsamman kunna skapa en fungerade tillvaro fylld av TRO HOPP OCH KÄRLEK.

 

Arbetsätt

Allt arbete inom förening sker i form av föredrag, kvinnomöten, familjemöten, ungdomsmöten och erfarenhetsutbyte. Genom praktisk hjälp där behovet finns. 

 

Mål

Vi vll att alla skall få en levande tro, ett verklig hopp, och få leva i kärlek.!